De Wachtmeesters

De Wachtmeesters BV is opgericht door Stichting Escoss in samenwerking met de gemeente Oss. De Wachtmeesters is een exploitatiemaatschappij die op een veilige en verantwoorde manier twee windmolens bouwt en exploiteert in windpark Elzenburg-de Geer in Oss.

Wij zijn gedreven professionals op het gebied van duurzaamheid en energie die Oss en omstreken duurzamer willen maken. Wij hebben ervaring met het realiseren van grootschalige energie opwekprojecten en gebruiken deze kennis en kunde voor dit unieke project.

Wij investeren 100% van de winst van de exploitatie van de windmolens in een nieuw op te richten duurzaamheidsfonds. Het duurzaamheidsfonds heeft als doel in Oss een zo maximaal mogelijke maatschappelijke impact te realiseren op het gebied van duurzaamheid. Belangrijk is om de beschikbare gelden zo goed mogelijk te besteden. Het is wenselijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak komt voor die projecten. Momenteel is gestart met het inventariseren van de wensen van de stakeholders. Belangrijke stakeholders zijn de gemeente Oss, Energiecoöperatie Oss en stichting Escoss.

Energiecoöperatie Oss, de gemeente en Escoss vormen straks samen een Raad van Toezicht op het duurzaamheidsfonds. Daarvoor zetten we in samenwerking met en getoetst door PWC een juridische structuur op. Deze structuur zorgt ervoor dat de gelden ten goede komen van het doel: maximale maatschappelijke impact op gebied van duurzaamheid. Belangrijk is hier de governance. PWC gaat ons hierin adviseren.

Uw geïnvesteerde geld komt niet alleen direct ten goede aan de bouw en exploitatie van de windmolens met een mooi rendement, maar dankzij uw investering fungeert het ook als vliegwiel voor nieuwe duurzaamheidsprojecten in Oss!

Michiel Moret,

Directeur De Wachtmeesters BV
info@dewachtmeesters.nl

Schrijf je in
De Wachtmeesters - Windobligatie