logo de Wachtmeesters
Bedrijven
De Wachtmeesters - Windobligatie
logo de Wachtmeesters
PARTICULIEREN

Raad van State vernietigt beroepen bouw windmolens Elzenburg – De Geer

Het heeft lang geduurd, 5,5 jaar, maar we hebben eindelijk nieuws!

Groen licht van de Raad van State

De Raad van State heeft haar uitspraak over Windpark Elzenburg – De Geer op 19 juni 2024 openbaar gemaakt. De beroepen zijn niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Hiermee zijn de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan voor het windpark onherroepelijk (definitief) geworden.

 

Juridisch-technische punten voldoende opgelost

Een deel van de beroepen is niet-ontvankelijk verklaard en een deel ongegrond. De juridisch-technische punten waarop de Raad van State een eerdere versie van de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan vernietigde, zijn voldoende opgelost in de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan die in december 2021 opnieuw zijn vastgesteld door de gemeente van Oss. De uitspraak van de Raad van State betekent dat de omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan voor het windpark onherroepelijk (definitief) zijn.

De uitspraak van Raad van State is hier te vinden:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@144098/202200591-1-r2/

Vervolg

We kunnen nu de financiering van het project regelen en vervolgens de bouw ervan gaan voorbereiden. Dit kan in ieder geval nog een half jaar tot een jaar duren. Als de bouw in zicht komt, treden we in contact met de omgevingsraad over hinderbeperking en communicatie tijdens de bouw.

Waarom ook alweer?

De Wachtmeesters en duurzaam energiebedrijf Pure Energie werken samen om een substantiële bijdrage te leveren aan de duurzame energieambitie van Oss. Dit doen we door de aanleg van het windpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg – De Geer. De vier windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ongeveer 50 miljoen kilowattuur aan elektriciteit op. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van circa 14.500 huishoudens in de gemeente Oss.

De Wachtmeesters BV ontwikkelt twee van de vier windmolens op Elzenburg-de Geer en doet dat samen met inwoners en bedrijven uit Oss. De andere twee ontwikkelt Pure Energie.
De Wachtmeesters realiseert hier schone energie voor en door Oss!

Inwoners en bedrijven uit Oss kunnen samen investeren in schone energie. Dat is niet alleen goed voor mens en milieu maar levert ook een mooi rendement op. De Wachtmeesters geeft windobligaties uit: een achtergestelde lening van 15 jaar met een rentepercentage van 6% per jaar.

Bent u geïnteresseerd? Vul dan het belangstellingsformulier in. Wij houden u dan op de hoogte.

Leden van Energiecoöperatie Oss en Osse bedrijven krijgen voorrang. Wilt u als particulier zeker zijn van windobligaties, word hier dan eerst lid van Energiecoöperatie Oss.

De Wachtmeesters - We hebben de wind mee!

Actueel

Windpark Elzenburg de Geer gaat door !

juli 3rd, 2024|

Windmolenpark Elzenburg-De Geer bij Oss mag toch gebouwd worden. In een eerdere uitspraak had de Raad van State nog een streep gezet door de vergunning. Dankzij een nieuw bestemmingsplan komen de vier windturbines er alsnog.

Gemeenteraad stelt opnieuw bestemmingsplan Windpark Elzenburg – De Geer vast

december 17th, 2021|

Donderdagavond 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss opnieuw unaniem het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg - de Geer vastgesteld. Naar verwachting verleent het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2021 de omgevingsvergunningen voor de vier windmolens nabij het gelijknamige bedrijventerrein.  Snelle reparatie juridisch-technische punten  Op woensdag 28 juli 2021 heeft [...]

Meer actualiteiten

Inschrijven

Houd mij op de hoogte!

Schrijf je in

Lokaal

De Wachtmeesters bouwt en exploiteert de windmolens niet alleen met lokale financiering. Ook de windenergie komt ten goede aan de regio. De twee windmolens leveren stroom voor ruim 7000 huishoudens.

Geen winstoogmerk

De Wachtmeesters heeft geen winstoogmerk. De winst die wordt gemaakt komt ten goede aan een duurzaamheidsfonds voor nieuwe, duurzame lokale projecten en initiatieven. Dat draagt bij aan een nog duurzamer Oss!

Disclaimer

De informatie op deze site is door De Wachtmeesters met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Wachtmeesters aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.