logo de Wachtmeesters
Bedrijven
De Wachtmeesters - Windobligatie
logo de Wachtmeesters
PARTICULIEREN

Raad van State vernietigt besluit bouw windmolens Elzenburg – De Geer

Afgelopen woensdag 28 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de gemeente Oss in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat de windmolens op Elzeneind- De Geer momenteel niet gebouwd mogen worden. Voor meer informatie willen we u graag verwijzen naar dit artikel.

De Wachtmeesters BV ontwikkelt twee van de vier windmolens op Elzenburg-de Geer en doet dat samen met inwoners en bedrijven uit Oss. De andere twee ontwikkelt Pure Energie.
De Wachtmeesters realiseert hier schone energie voor en door Oss!

Inwoners en bedrijven uit Oss kunnen samen investeren in schone energie. Dat is niet alleen goed voor mens en milieu maar levert ook een mooi rendement op. De Wachtmeesters geeft windobligaties uit: een achtergestelde lening van 15 jaar met een rentepercentage van 6% per jaar.

Bent u geïnteresseerd? Vul dan het belangstellingsformulier in. Wij houden u dan op de hoogte.

Leden van Energiecoöperatie Oss en Osse bedrijven krijgen voorrang. Wilt u als particulier zeker zijn van windobligaties, word hier dan eerst lid van Energiecoöperatie Oss.

De Wachtmeesters - We hebben de wind mee!

Actueel

Gemeenteraad stelt opnieuw bestemmingsplan Windpark Elzenburg – De Geer vast

december 17th, 2021|

Donderdagavond 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss opnieuw unaniem het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg - de Geer vastgesteld. Naar verwachting verleent het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2021 de omgevingsvergunningen voor de vier windmolens nabij het gelijknamige bedrijventerrein.  Snelle reparatie juridisch-technische punten  Op woensdag 28 juli 2021 heeft [...]

Meer actualiteiten

Inschrijven

Houd mij op de hoogte!

Schrijf je in

Lokaal

De Wachtmeesters bouwt en exploiteert de windmolens niet alleen met lokale financiering. Ook de windenergie komt ten goede aan de regio. De twee windmolens leveren stroom voor ruim 7000 huishoudens.

Geen winstoogmerk

De Wachtmeesters heeft geen winstoogmerk. De winst die wordt gemaakt komt ten goede aan een duurzaamheidsfonds voor nieuwe, duurzame lokale projecten en initiatieven. Dat draagt bij aan een nog duurzamer Oss!

Disclaimer

De informatie op deze site is door De Wachtmeesters met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Wachtmeesters aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.