Waar en waarom

De gemeente Oss heeft de ambitie om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen Oss en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. De windmolens bij Elzenburg-De Geer dragen bij aan de ambitie om duurzame energie op te wekken in Oss.
Vooronderzoeken hebben laten zien dat een windmolenpark bij Elzenburg – De Geer op dit moment de meest haalbare kans is op invulling van deze duurzaamheidsambities op de korte termijn (2020).

Historische waarde

De naam ‘De Wachtmeesters’ heeft historische waarde voor Oss. Stadshistoricus Jurgen Pigmans bedacht de naam. ‘Bedrijventerrein Elzenburg- de Geer is vernoemd naar een oude hoeve, De Elzenburg. De marechaussee gebruikte dit onderkomen vroeger. Zij waren met wachtmeesters in Oss actief, in verschillende onrustige periodes. Vandaar mijn suggestie om die vier windmolens – dapper tegen de wind in staand, vechtend voor een betere wereld – de toepasselijke naam te geven van ‘De Wachtmeesters’, aldus Pigmans.

Schrijf je in
De Wachtmeesters - Windobligatie