U kunt wat doen!

Hoe houden wij onze planeet leefbaar voor onze kinderen en kleinkinderen? De roep om onze verantwoordelijkheid te nemen klinkt steeds luider. Dat kan nu. Bouw met ons mee aan de twee windmolens op Elzenburg-de Geer. Dat is goed voor het milieu maar ook voor u!

Veruit de meeste energie die we gebruiken (circa 93 procent) komt van fossiele brandstoffen. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen en ze veroorzaken de nodige vervuiling.

Om nadelige gevolgen zoals klimaatverandering te beperken, wordt ook in Oss gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening. En u kunt daar aan bijdragen! Door windobligaties te kopen, draagt u bij aan een duurzamer Oss en maakt u bovendien een mooi rendement. De winst van de exploitatie stort De wachtmeesters in een duurzaamheidsfonds. Daarmee worden andere duurzame, lokale initiatieven en projecten ondersteund. U investeert dus niet alleen in de windmolens maar breder in een duurzamer Oss.

Leden van Energiecoöperatie Oss krijgen voorrang. Hier wordt u lid.

Belangstelling? Vul dan het belangstellingformulier in.

Schrijf je in
De Wachtmeesters - Windobligatie