FAQ items aan het laden...

Gemeenteraad stelt opnieuw bestemmingsplan Windpark Elzenburg – De Geer vast

Donderdagavond 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss opnieuw unaniem het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg – de Geer vastgesteld. Naar verwachting verleent het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2021 de omgevingsvergunningen voor de vier windmolens nabij het gelijknamige bedrijventerrein. 

Snelle reparatie juridisch-technische punten 
Op woensdag 28 juli 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark op enkele juridisch-technische gronden vernietigd. De Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben voortvarend samengewerkt om deze juridisch-technische tekortkomingen te herstellen.

Inhoudelijk […]

Gemeenteraad stelt opnieuw bestemmingsplan Windpark Elzenburg – De Geer vast2021-12-17T15:29:18+01:00

Raad van State vernietigt besluiten bouw windmolens Elzenburg – De Geer

Afgelopen woensdag 28 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan en de gemeente Oss in het ongelijk gesteld. Dit betekent dat de windmolens op Elzeneind- De Geer momenteel niet gebouwd mogen worden. De zorgvuldige afweging van de belangen van milieu en omwonenden staat voor de Raad van State overigens niet ter discussie.

Hier is het […]

Raad van State vernietigt besluiten bouw windmolens Elzenburg – De Geer2021-12-17T15:31:14+01:00

Omgevingsovereenkomst windpark Elzenburg – De Geer getekend

De omgevingsraad van het windpark Elzenburg – De Geer (OR-EDG) en initiatiefnemers De Wachtmeesters en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben samen een omgevingsovereenkomst voor het windpark Elzenburg – De Geer getekend. In deze overeenkomst staan afspraken over onder andere de manier waarop de omgevingsraad wordt betrokken bij de verdere planuitwerking, bouw van het windpark en […]

Omgevingsovereenkomst windpark Elzenburg – De Geer getekend2021-02-11T11:11:12+01:00

Raad van State besluit op korte termijn

De Raad van State (RvS) gaat daar een uitspraak doen over de beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark Elzenburg-De Geer. Onlangs is de datum voor die zitting bij de RvS bekend gemaakt: 16 februari 2020. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State […]

Raad van State besluit op korte termijn2021-01-14T16:18:52+01:00

Op 75% van de windobligaties is ingetekend!

Er zijn 6800 windobligaties beschikbaar. Stand voorintekening op 19 februari 2020: ruim 5100! Voorinschrijvers met aantallen windobligaties:

  • bedrijven uit Oss tekenden voor 2100 obligaties
  • inwoners uit Oss tekenden in op 1200 obligaties
  • leden Energiecoöperatie Oss tekenden in op 1600 obligaties
  • Van buiten Oss is ingetekend op ruim 200 obligaties

Osse bedrijven en inwoners krijgen voorrang. Van […]

Op 75% van de windobligaties is ingetekend!2020-02-19T12:53:41+01:00

Eerste 1000 windobligaties besteld!

De eerste mijlpaal voor De Wachtmeesters is een feit: binnen een week na de bekendmaking is al ingetekend voor de eerste 1000 windobligaties. De Wachtmeesters verkoopt in totaal 6800 windobligaties ten behoeve van de bouw van twee windmolens op Windpark Elzenburg-De Geer. Inwoners en bedrijven uit Oss krijgen voorrang.

Eerste 1000 windobligaties besteld!2020-02-07T15:11:35+01:00

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Windpark Elzenburg – De Geer

Stichting Escoss, Energie Coöperatie Oss en gemeente Oss ondertekenden vrijdag 31 januari de samenwerkingsovereenkomst Windpark Elzenburg – De Geer.

Over de samenwerkingsovereenkomst

Escoss en Energie Coöperatie Oss hebben hierin afspraken gemaakt over hoe ze met de Osse inwoners ervoor zorgen dat de Osse gemeenschap twee windmolens (Deelpark gemeente) mede mogelijk gaan maken. Ook spraken ze af dat […]

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Windpark Elzenburg – De Geer2020-02-05T13:44:29+01:00

SDE+ subsidie toegekend

Met de subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE) wil het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Duurzame energie is immers beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Aan De Wachtmeesters is voor 8,6 MW aan SDE+ subsidie toegekend voor […]

SDE+ subsidie toegekend2020-01-30T13:08:59+01:00

Ook subsidie aanvragen?

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon. De categorie windenergie op zee heeft een eigen budget en een aparte aanvraagprocedure.

Meer informatie vindt u op: […]

Ook subsidie aanvragen?2020-01-30T13:09:06+01:00
Ga naar de bovenkant