Donderdagavond 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oss opnieuw unaniem het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg – de Geer vastgesteld. Naar verwachting verleent het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2021 de omgevingsvergunningen voor de vier windmolens nabij het gelijknamige bedrijventerrein. 

Snelle reparatie juridisch-technische punten 
Op woensdag 28 juli 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark op enkele juridisch-technische gronden vernietigd. De Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben voortvarend samengewerkt om deze juridisch-technische tekortkomingen te herstellen.

Inhoudelijk is het bestemmingsplan niet gewijzigd. De commissie ruimte heeft het plan daarom meteen als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2021.

Vervolg 
De initiatiefnemers beogen het windpark in 2023 te realiseren. De windmolens zullen naar verwachting jaarlijks gezamenlijk ongeveer 50 miljoen kilowattuur elektriciteit opwekken. Het windpark draagt daarmee aanzienlijk bij aan de duurzame energieambitie van de gemeente Oss.

Op www.oss.nl/windpark vindt u naar verwachting vanaf 22 december een link naar de officiële publicatie.