De omgevingsraad van het windpark Elzenburg – De Geer (OR-EDG) en initiatiefnemers De Wachtmeesters en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben samen een omgevingsovereenkomst voor het windpark Elzenburg – De Geer getekend. In deze overeenkomst staan afspraken over onder andere de manier waarop de omgevingsraad wordt betrokken bij de verdere planuitwerking, bouw van het windpark en over de financiële participatie.

Extra afspraken in de omgevingsovereenkomst

De omgevingsraad bestaat uit (vertegenwoordigers van) omwonenden en belanghebbenden, de dorpsraad Berghem, dorpsraad Megen-Haren-Macharen, Bewonersplatform/ Belangenvereniging Omwonenden Windmolens De Geer (met ondersteuning van NLVOW) en een vertegenwoordiging buurbedrijven.
Samen met oud-burgemeester Herman Klitsie heeft de OR-EDG met de initiatiefnemers van het windpark Elzenburg – De Geer gesproken. Het doel was meer afspraken te maken over de verdere planuitwerking, de bouw van het windpark en over de financiële participatie. Hierin zijn ook de belangen van de OR-EDG  meegenomen. Bijvoorbeeld over het proces van aanbesteding, het kiezen van een windturbinetype, het bewaken van de geluidsproductie en slagschaduw, het inrichten van het omgevingsfonds, de mogelijkheden voor financiële deelneming in het windpark en het uitvoeren van de bouw van de windmolens. Ook blijft de OR-EDG bestaan tijdens de bouwfase én exploitatiefase. De afspraken in deze overeenkomst zijn extra op de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met de omgeving. Ze zijn onderdeel van de vergunningsvoorwaarden. “Ondanks verschillende belangen hebben alle partijen zich vanaf het begin constructief en oplossingsgericht opgesteld. Opvallend vond ik dat er veel aan werd gedaan om nader tot elkaar te komen, zowel in het belang van het project als met het oog voor de belangen van de omwonenden. Daarom spreek ik mijn complimenten uit naar alle betrokken partijen en ben ik blij met dit resultaat,” aldus Klitsie.

Luisteren naar omwonenden

Rob Rietveld, directeur NLVOW (belangenvereniging omwonenden windturbines) stond de omwonenden in het proces bij en heeft de omgevingsovereenkomst ook ondertekend. Hij onderstreept het belang van deze overeenkomst: “Het is cruciaal dat omwonenden van windenergieprojecten worden gehoord. Bij dit windpark hebben we met de gemeente en de initiatiefnemers gesproken. We hebben onze belangen en wensen duidelijk  gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld te bespreken punten opgesteld en ingebracht. Die zijn als basis gebruikt voor de omgevingsovereenkomst. Ondanks dat niet al onze wensen zijn gehonoreerd, hebben we wel afspraken gemaakt om onze belangen zo goed mogelijk te waarborgen.”

Belangen niet uit het oog verliezen

De gemeente Oss is ook blij met deze omgevingsovereenkomst. “Windenergie speelt een belangrijke rol bij het behalen van onze duurzame energieambities. Maar wij mogen daarbij de sociale en maatschappelijke belangen niet uit het oog verliezen. We moeten daar zorgvuldig mee omgaan. Goed overleg met de directe omgeving is daarom onmisbaar. Ik ben blij dat alle betrokken partijen bij dit windpark constructief met elkaar afspraken hebben gemaakt,” aldus wethouder Van der Schoot.

Over windpark Elzenburg – De Geer

Duurzaam energiebedrijf Pure Energie en exploitatiemaatschappij De Wachtmeesters werken samen om een substantiële bijdrage te leveren aan de duurzame energieambitie van Oss. Dit doen we door de aanleg van het windmolenpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg – De Geer. De vier windmolens leveren jaarlijks naar verwachting ongeveer 50 miljoen kilowattuur aan elektriciteit op. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van circa 14.500 huishoudens in de gemeente Oss.