De Raad van State (RvS) gaat daar een uitspraak doen over de beroepen die zijn ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark Elzenburg-De Geer. Onlangs is de datum voor die zitting bij de RvS bekend gemaakt: 16 februari 2020. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag en begint om 10.00 uur.

De RvS geeft aan het dossier grondig te hebben bestudeerd. Tijdens de zitting zullen betrokken partijen daarom vooral vragen van de RvS beantwoorden. De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS. Als de RvS de beroepschriften ongegrond verklaart, dan zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen vanaf dat moment onherroepelijk en kan gestart worden met de definitieve voorbereiding van de bouw van het windpark.