Er zijn 6800 windobligaties beschikbaar. Stand voorintekening op 19 februari 2020: ruim 5100! Voorinschrijvers met aantallen windobligaties:

  • bedrijven uit Oss tekenden voor 2100 obligaties
  • inwoners uit Oss tekenden in op 1200 obligaties
  • leden Energiecoöperatie Oss tekenden in op 1600 obligaties
  • Van buiten Oss is ingetekend op ruim 200 obligaties

Osse bedrijven en inwoners krijgen voorrang. Van de 3400 windobligaties voor particulieren uit Oss krijgen leden van Energiecoöperatie Oss voorrang bij de toewijzing van de eerste 1600 windobligaties.