Met de subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE) wil het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. Duurzame energie is immers beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Aan De Wachtmeesters is voor 8,6 MW aan SDE+ subsidie toegekend voor de ontwikkeling van windenergie in Oss. De uitbetaling vindt plaats op basis van werkelijk geproduceerde kWh, gedurende 15 jaar.